Pēc iepriekšējās saskaņošanas ir iespējams iznomāt kempingu dažādām sporta nometnēm, ar vai bez ēdināšanas.

Piedāvājam sadarbību uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem uzņēmumus, skolas un citas iestādes, sporta un citu aktivitāšu rīkošanai, ar, vai bez ēdināšanas.

Vairāk informācijas varat saņemt pa kontakttālruņiem!

1878-atputa